Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 20 2013

contradition
7082 5b9f
contradition
Reposted frommyname myname viaDarkAndLonley DarkAndLonley
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoejeschgeKameeel
1038 70cc
Reposted fromkattrina kattrina viaojojojoj ojojojoj

December 02 2012

contradition
Reposted frombluuu bluuu viasupidcupid supidcupid

November 25 2012

contradition
contradition
contradition
9866 15d9
Reposted fromkornea kornea viapannaanna pannaanna

November 24 2012

contradition
7208 921f
contradition
9046 51db
cutest everrrrrrrrr 
Reposted fromamiree amiree

November 18 2012

contradition
5790 bc44
Reposted frompoppyseed poppyseed viaxenophobe xenophobe
contradition
Reposted frombluuu bluuu

November 17 2012

contradition
8186 ae0d
Reposted fromsillycripple sillycripple viaEviiil Eviiil
contradition
0397 5241
Reposted frombvllshit bvllshit viaamiree amiree

November 14 2012

contradition
3129 d29f
Reposted fromthegirl thegirl viapreludium preludium
contradition

November 11 2012

contradition
0176 1973
Reposted frommariola mariola viapreludium preludium
contradition
Tak właśnie robią młodzi ludzie. Ciągle na coś czekają. Wydaje im sie, że życie jeszcze się nie zaczęło. Że zacznie się za tydzień, za miesiąc, ale jeszcze nie teraz. A potem nagle człowiek robi się za stary i wtedy zadaje się sobie pytanie, czym było całe to czekanie. Ale wtedy jest już za późno.
— Izabela Sowa, Cierpkość wiśni.
Reposted fromKwiatyNaPoddaszu KwiatyNaPoddaszu
contradition
Nie można słuchać myśli, które zrodziły się w niedzielę.
— Statystycznie 666% z nich jest piekielnie popierdolonych.
Reposted fromreycio reycio viazapiski zapiski

November 10 2012

contradition
6014 7143
Reposted fromzapiski zapiski viameredith meredith
contradition
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...